Postcards Books Ads Image collection Blog HOME

Info & contact Marktplaats Searchlist / Zoeklijst Ordering / Bestellen

Ordering through the website

We mostly sell through Marktplaats or other third-party websites, but you can also order through this on-line catalog.
You can order the desired ad(s) and/or postcard(s) by sending us the subject youre interested in or - in case of specific items - by sending us the catalog number(s), for example: cat # p719-55. These numbers can be found at the bottom of the ad description. Please send your email to ads@srok.nl.

You will receive a quotation including shipping and - where applicable - discount within 24 hours (please allow for timezone differences if you are ordering from outside Europe).

Items with a grey background are (currently) not available (due to a reservation, being temporarily out of stock, or other reason).

Items marked with a yellow background are currently being offered for sale on Marktplaats, where you can place your own bid (follow the link to the Marktplaats ad, which can be found below the image).

If you have a specific question, please do not hesitate to contact us at ads@srok.nl - all emails will be answered the same day or within 24 hours.

Bestellen via de website

Wij verkopen in het algemeen via Marktplaats of andere third-party kanalen, maar u kunt ook via de catalogus bestellen.

Zijn er items die uw belangstelling hebben, mailt u ons dan het onderwerp of in geval van specifieke ads, de catalogusnummers (bijv. cat#p719-55; deze nummers zijn te vinden helemaal onderaan de beschrijving van de advertentie.
U krijgt zo mogelijk dezelfde dag nog een prijsopgaaf inclusief verzendkosten en - waar van toepassing - korting.

*Items met een grijze achtergrond zijn (op dit moment) niet te bestellen* (i.v.m. een reservering, tijdelijk uitverkocht of andere reden).

Items met een gele achtergrond staan op Marktplaats, u kunt daar een bod uitbrengen (volg de link naar de Marktplaats advertentie, deze is te vinden onder de afbeelding).

Heeft u een specifieke vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen via ads@srok.nl - alle emails worden dezelfde dag of anders uiterlijk binnen 24 uur beantwoord.

Prepayment

SROK Ads works only with prepayment by giro or bank. This also applies to international orders within Europe. In exceptional cases (where the bank charges are disproportionate to the order, or on orders from outside the EU) payment in cash or through PayPal is possible.
We recommend you send cash only by registered mail.

Vooruitbetaling

SROK Ads werkt uitsluitend met vooruitbetaling per giro- of bank. Dit geldt ook voor internationale bestellingen binnen Europa. In uitzonderingsgevallen (wanneer bijvoorbeeld de bankkosten niet in verhouding staan tot de bestelling, of bij bestellingen uit gebieden buiten de EU) is een betaling in contanten of via PayPal mogelijk.
Wij raden u aan contact geld uitsluitend per aangetekende post te versturen.

Collecting your order at SROK Ads

It is possible to collect your order in Zoetermeer. Please make an appointment in advance by emailing us at ads@srok.nl.

Afhalen

Afhalen in Zoetermeer is mogelijk - u dient dan wel van te voren een afspraak te maken.

Fixed shipping days

Your order will be shipped as soon as possible after receipt of payment on the SROK account. Standard shipping days are Mondays and Thursdays. You will receive an email on the day that your order has been shipped.
NB: Do not forget to email your address
We take no responsibility for lost mail. Only post in The Netherlands (and Europe) which has a 'barcode' can be tracked using www.tracktrace.nl. If you would like additional security you can always ask for your order to be shipped as a package and/or as registered mail. The extra costs will be added to your account.

Vaste verzenddagen

Zo spoedig mogelijk nadat het bedrag op de SROK rekening staat wordt uw bestelling verzonden. Standaard verzenddagen zijn maandag en donderdag. Ik stuur u een email op de dag dat uw bestelling op de bus gedaan wordt.
*N.B. Vergeet niet uw adres door te mailen*
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte post. Binnen Nederland (en Europa) kan alleen post met een 'streepjescode' gevolgd worden via www.tracktrace.nl. Wilt u extra zekerheid dan kunt u altijd vragen om uw bestelling als pakketje en/of aangetekend te versturen. De extra kosten hiervoor komen voor uw rekening.
Voor extra informatie, stuur een email naar ads@srok.nl